1. سعید محسنی , مهسا رباطی , مسئولیت حمل کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده CMR , مطالعات حقوق تطبیقی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷۱۱-۷۳۲
 2. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی , حقوق خصوصی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۲۱۷-۲۳۹
 3. مهسا رباطی , سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت‌های تجاری , مطالعات حقوقی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۰۹-۱۳۰
 4. سعید محسنی , سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی , مسئولیت جبران خسارتهای وارد به کالا در فرض تعدد حمل کنندگان (حمل و نقل های جاده ای داخلی و بین المللی) , مطالعات حقوق خصوصی - حقوق , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۵۱۱-۵۳۰
 5. زهرا کیمیایی نالکیاشری , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت) , اکتشاف و تولید نفت و گاز , دوره ( ۱۳۹۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۳-۴۰
 6. حبیبه قاسمی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) , مطالعات حقوق خصوصی - حقوق , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵۵۳-۵۷۲
 7. رضا فتوحی راد , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث , پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۱-۸۸
 8. سعید محسنی , رضا معبودی نیشابوری , سید جمال الدین موسوی تقی آبادی , مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی» , مطالعات حقوقی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۱۷-۱۳۳
 9. ملیحه ماسنانی , سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه , مطالعات حقوق تطبیقی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۹۹-۳۲۱
 10. الناز نهاوندی , سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا , حقوق خصوصی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۳۶
 11. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) , مطالعات حقوق خصوصی - حقوق , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۱۷-۱۳۷
 12. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر) , مطالعات حقوقی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۳۵
 13. سیده ریحانه افسریان محصل , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات , پژوهش های فقهی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۷۱-۲۰۰
 14. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی , پژوهش نامه زنان , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۹-۱۳۹
 15. سعید محسنی , الناز نهاوندی , حق در اختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسه آن با قانون تجارت ایران , مطالعات حقوق تطبیقی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۲۵-۳۴۹
 16. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری , مطالعات حقوق خصوصی - حقوق , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۴۶
 17. احمد عارفی نیا , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , بررسی ایرادات وارد بر قاعدهانحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۷۵-۱۰۰
 18. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 , مطالعات زن و خانواده , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۹-۶۳
 19. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , مسؤولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش‌قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی) , پژوهش حقوق خصوصی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۳۱-۱۵۵
 20. سعید محسنی , مصطفی کریم زاده , خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۳۴-۱۵۹
 21. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , حق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد , پژوهش حقوق , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۶۷-۱۹۵
 22. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) , حقوق خصوصی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۴۹-۳۸۰
 23. سعید محسنی , حسین صفوی شاملو , راهنامه در کنوانسیون CMR , مطالعات حقوق تطبیقی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۳-۱۳۶
 24. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه , پژوهشنامه حقوق اسلامی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۱-۱۵۰
 25. فاطمه ابطحی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان) , مطالعات حقوق تطبیقی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۲۲
 26. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , حبیبه قاسمی , مطالعه تطبیقی نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه‌ها , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۳۹-۲۶۱
 27. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار , فقه و اصول , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۲۴
 28. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره‌برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر , فقه و اصول , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۰۹-۱۴۲
 29. سعید محسنی , مریم صادقی , استعفای وکیل در دادرسی مدنی , حقوق خصوصی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۲۵-۱۵۴
 30. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری , مطالعات حقوق خصوصی - حقوق , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۷۷-۱۹۶
 31. بی بی رحیمه ابراهیمی , حسین ناصری مقدم , محمدتقی فخلعی , سعید محسنی , بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالم , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۹-۳۹
 32. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) , دیدگاه های حقوق قضایی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۸۹-۲۱۴
 33. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , بررسی فقهی-حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار , مطالعات حقوق خصوصی - حقوق , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۵۱-۲۷۰
 34. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱۹-۱۴۷
 35. حسین ناصری مقدم , بی بی رحیمه ابراهیمی , محمدتقی فخلعی , سعید محسنی , بررسی فقهی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای سالم , فقه و تاریخ تمدن-دانشگاه آزاد مشهد , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۹-۴۸
 36. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی , فقه و اصول , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۸۵-۲۱۶
 37. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , قلمرو بطلان نسبی , پژوهش حقوق , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۴۰۱-۴۲۶
 38. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , مفهوم و آثار بطلان‌نسبی , دانش و توسعه , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۲۴۵-۲۷۰
 39. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت(مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم) , دانش و توسعه , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۲۷-۶۶
 40. سعید محسنی , جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری , حقوقی دادگستری , دوره ( ۷۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۹۵-۱۱۶
 41. سعید محسنی , اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه , معارف اسلامی و حقوق , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۹۹-۱۳۹
 42. سعید محسنی , ماهیت حقوقی وصیت تملیکی , حقوقی دادگستری , دوره ( ۶۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۱۲۸-۱۴۱
 43. سعید محسنی , اعتبار امر قضاوت شده , حقوقی دادگستری , دوره ( ۶۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶, صفحه ۱۷۷-۲۰۸